Students

 

Current PhD students
Chun Yang (2011-)
Wei-Yi Pei (2012-)
Bo-Wen Zhang (2013-)
Jie-Bo Huo (2014-)
Ming Hao (2014-)
Hatem Magdy Mohamed (2015-)
Waheed Ramay (2015-)

Current M.Sc. students
(2014-)  Qi Gao, Guang-Hai Ji, Sheng-Nan Lv, Zhi-You Wang, Zong-Heng Xin.
(2015-)  Zan-Xia Jin, Long-Huang Wu, Ze-Jun Li, Lin Mao, Wen-Qi Wang, Wen-Jie Zhai, Jin-Lin Jin, Hao-Jie Pan, Le-Le Zhang, Zi-Hao Wang.
 

Alumni (a part)

Yuhang Zheng (MS'15) 360.com, China
Chun-Hua Zhao (MS'15) weibo.com, China
Ze-Yu Zuo (MS'15) weibo.com, China
Zhaowei Sun (MS '14) Amazon Web Services, USA
Yankai Hao (MS'14) 360.com, China
Jun Zhang (MS '14) Baidu.com, China
Xiao-Ping Cui (MS '14) Sohu.com, China
Xuwang Yin (MS '13) CS, University of Virginia,  USA
Li Song (MS '13) Institute of Automaiton, CAS, China
Shuai Li (MS '13) Baidu.com, China
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        

|Powered By Google Sites